Polska jest obecnie w sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. W obecnej sytuacji, wygląda na to, że Polsce potrzebna jest całkowita odnowa kadry politycznej aby ten kryzys zatrzymać. Nowa siła polityczna: PJJ Rafała Piecha to jedyna dziś realna alternatywa dla nieudolnej władzy?

4.9 7 Głosów
Ocena