Rafał Piech, szef nowej partii na polskiej scenie politycznej prezentuje oficjalną stronę internetową nowego ugrupowania – PJJ.ORG.PL.

Wpłata na rzecz partii PJJ może być dokonana tylko przez osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczpospolitej Polski.

PRZELEW MUSI ZAWIERAĆ:

Dane odbiorcy:

POLSKA JEST JEDNA
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Pawła Śmiłowskiego 2A
PEKAO S.A.
85 1240 1183 1111 0011 2439 5089

Tytułem: DAROWIZNA

IMIĘ I NAZWISKO nadawcy, ADRES ZAMIESZKANIA, WOJEWÓDZTWO, IMIĘ OJCA.

UWAGA:
1. Zaleca się wykonanie zwykłego, a nie przyspieszonego przelewu.
2. Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie tytułu przelewu.
3. Wpłaty mogą pochodzić tylko od osób fizycznych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.
4. Nie można dokonywać wpłat:
• z konta prowadzonej działalności gospodarczej,
• z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Jedynie osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy Partii. Wpłaty dokonane z konta firmowego będą zwracane na rachunek z którego przyszły.

Roczny limit wpłat od jednej osoby fizycznej, nie może przekroczyć 52.350,00 zł

5 1 Głosów
Ocena