Prezydent Rafał Piech w sposób klarowny obnaża fałsz i obłudę polityki informacyjnej jednej z firm farmaceutycznych.
—————————————————————————
Linki do omawianych w filmie – ulotki i charakterystyki produktu Comirnaty:
https://www.pfizerpro.com.pl/sites/default/files/comirnaty_chpl.pdf
https://www.pfizerpro.com.pl/sites/default/files/comirnaty_ulotka_dla_pacjenta.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf

5 2 Głosów
Ocena