Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej.
————————–
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-ochronie-ludnosci-oraz-o-stanie-kleski-zywiolowej

5 2 Głosów
Ocena