Prezydent Rafał Piech ujawnia negatywne skutki dla Polski jakie nastąpią w wyniku fuzji PKN ORLEN, Grupy LOTOS oraz PGNiG, w związku z tym, że udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wyniesie zaledwie ok. 50 procent.
PONIŻEJ TREŚĆ APELU I LINK, O KTÓRYM MOWA W FILMIE:

—————————————-

Szanowny Panie Pośle
W związku z planowaną przez Rząd Polski i zarządy spółek PGNiG oraz PKN ORLEN fuzją, apeluję wraz z Ruchem Obywatelskim i Stowarzyszeniem Polska Jest Jedna o pilną interwencję poselską mającą na celu zatrzymania ww. procederu.
Jesteśmy przekonani, że fuzja ta, bez wprowadzenia szerokich zabezpieczeń formalnych umożliwi z czasem wyzbycie się państwowej kontroli nad polskimi zasobami naturalnymi. Doprowadzanie zaś do takiego stanu, wystawi na bezpośrednie niebezpieczeństwo i ryzyko utraty suwerennosci energetycznej Polski.
Biorąc pod uwagę fakt, że obecna sytuacja globalna w branży wydobywczej umacnia kraje, które posiadają własne zasoby paliw i zasobów kopalnych (w tym rzadkich metali szlachetnych), należy utrzymać pełną decyzyjność w zakresie wydobycia, eksploatacji i rozwoju technologii związanych z rozwojem tej gałęzi gospodarki. Ponadto za wszelką cenę nie można doprowadzić do sytuacji gdzie Polska straci możliwość podejmowania decyzji o tym gdzie wpierwszej kolejności będą sprzedawana polskie zasoby naturalne.
Licząc na pilną interwencję, proszę o oficjalną odpowiedź w zakresie podjętych przez Pana działań w powyższym przedmiocie sprawy.
Z poważaniem

—————————————-

Adresy posłów i senatorów

Aktualni posłowie:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A

wg okręgów wyborczych
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/poslowie_okregi.xsp
https://www.senat.gov.pl/sklad/okregi-wyborcze/

Aktualni senatorowie:
https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/

4.8 32 Głosów
Ocena