Przemówienie Prezydenta Rafała Piecha w trakcie którego składa On ważne dla Polski obietnice i deklaracje.

4 4 Głosów
Ocena