OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Działając w imieniu Stowarzyszenia „Polska Jest Jedna” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich pod nr 18 informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na podstawie art. 42a ustawy o stowarzyszeniach podjęło uchwałę numer 6/2022 w przedmiocie przekształcenia Stowarzyszenia zwykłego w Stowarzyszenie rejestrowe.

Decyzja została podjęta w celu rozszerzenia możliwości działania Stowarzyszenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie nadal działa pod nazwą „Polska jest Jedna”, a jego siedzibą jest miasto Siemianowice Śląskie.

Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Statut Stowarzyszenia można przeczytać i pobrać poniżej.

Statut PJJ