OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE Działając w imieniu Stowarzyszenia „Polska Jest Jedna” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich pod nr 18 informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na podstawie art. 42a ustawy